Όραμα

Η κατάκτηση της Ηγετικής Θέσης στην Ελληνική αγορά υποδημάτων, με την προσφορά, επώνυμων προϊόντων καθημερινής μόδας στους καταναλωτές, μέσα από ένα δίκτυο λιανικών πωλήσεων στην Τοπική και Διεθνή Αγορά.

Ο Στόχος και οι Στρατηγικές μας επιλογές

Η συνεχής εξέλιξη, η σταθερή διεύρυνση και ανάπτυξη τόσο του δικτύου καταστημάτων «Dexim. The Style Company», όσο και του ηλεκτρονικού καταστήματος Dexim. e-shop.

Η στρατηγική της εταιρίας για την επίτευξη των στόχων εστιάζεται σε έξι άξονες:

 Δυναμική Επικοινωνία της μάρκας Dexim The style company σε όλα τα επίπεδα.

 Ανάπτυξη, βελτίωση – ενδυνάμωση και διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων.

 Βελτίωση και περαιτέρω εμπλουτισμός της συνολικής γκάμας προϊόντων.

 Επένδυση σε στρατηγικές και τεχνικές σύγχρονου μάρκετινγκ.

 Διαρκής Βελτίωση Διαδικασιών

 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού