Φιλοσοφία

Φιλοσοφία

Με αφετηρία τις εταιρικές αξίες και την φιλοσοφία της απόλυτης ικανοποίησης των πελατών της,
 η «DEXIM. The Style Company» επενδύει σημαντικά κονδύλια σε έρευνες αγοράς.

Διερευνά σε βάθος τις θέσεις, στάσεις και προτιμήσεις των καταναλωτών και πιάνει τον παλμό της εποχής προσφέροντας προϊόντα που ικανοποιούν απόλυτα,
συμβαδίζοντας με τις διεθνείς τάσεις και μόδες ενώ παράλληλα προσφέρονται σε ανταγωνιστικές τιμές.

Επενδύει στην επικοινωνία και σε θέματα marketing αλλάζοντας την εταιρική ταυτότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής,
 και εδραιώνει το νέο, δυναμικό επικοινωνιακό στίγμα της, τόσο μέσα από τα καταστήματα λιανικής όσο και μέσα από το δίκτυο χονδρικής.